Biblio

Export 2 results:
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is Berner, Boel  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Salminen-Karlsson, M., "Att tala om genus med ingenjörsutbildare: Ett personligt inlägg om disciplinära kulturer och kommunikationsproblem", Kunskapens vägar och forskningens praktik. En vänbok till Boel Berner., Lund, Arkiv, pp. 71-86, 2005.